Bắn cá

Bắn cá
Bắn cá
Bắn cá

Bạn được trang bị 7 loại vũ khí và lưới bắt cá, hãy điều chỉnh nòng súng sao cho bắt được nhiều cá nhất. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được cộng thêm Gold để trang bị thêm vũ khí hiện đại hơn

Game Android Khác
Contra 4
Trượt tuyết
Crazy Penguin Catapult
Chém hoa quả sexy
Blind Ninja
« Trang chủ « Game Android
Truyện Dài Kỳ | Truyện Ngắn | Liên hệ |